กฎหมาย (2532) รหัสหนังสือ: #7768


ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2552)หนังสือนี้อยู่ในหมวด.... !


รายละเอียดหนังสือ:

หนังสือ – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2552) หมวดหนังสือ – กฎหมาย ผู้แต่ง – ปฏินันท์ สันติเมทนีดล บาร์โค้ด – 9789742887636 ISBN – 9789742887636

รายละเอียดหนังสือ

หนังสือ – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2552)
หมวดหนังสือ – กฎหมาย
ผู้แต่ง – ปฏินันท์ สันติเมทนีดล
บาร์โค้ด – 9789742887636
ISBN – 9789742887636


นิยาย, ละคร, เรื่องสั้น, พ็อกเก็ตบุ๊ค, วรรณกรรม, การตลาด, บริหาร, ทีวี, พุทธศาสนา, ปรัชญา, การเมือง, วิทยาศาสตร์, จิตวิทยา, เศรษฐศาสตร์, วิศวกรรม, เกษตร, ตกแต่งบ้าน, textbook, แพทย์ศาสตร์, สุขภาพ, ยา, ความงาม, การศึกษา, สิ่งแวดล้อม, คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยี, อสังหาริมทร้พย์
แคตตาล็อก หนังสือไทย