กฎหมาย (2532) รหัสหนังสือ: #9724


กฎหมายครู พ.ศ. 2547 พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหนังสือนี้อยู่ในหมวด.... !


รายละเอียดหนังสือ:

หนังสือ – กฎหมายครู พ.ศ. 2547 พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หมวดหนังสือ – กฎหมาย ผู้แต่ง – ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์เดอะบุคส์ บาร์โค้ด – 9789743945038 ISBN – 9789743945038

รายละเอียดหนังสือ

หนังสือ – กฎหมายครู พ.ศ. 2547 พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
หมวดหนังสือ – กฎหมาย
ผู้แต่ง – ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์เดอะบุคส์
บาร์โค้ด – 9789743945038
ISBN – 9789743945038


นิยาย, ละคร, เรื่องสั้น, พ็อกเก็ตบุ๊ค, วรรณกรรม, การตลาด, บริหาร, ทีวี, พุทธศาสนา, ปรัชญา, การเมือง, วิทยาศาสตร์, จิตวิทยา, เศรษฐศาสตร์, วิศวกรรม, เกษตร, ตกแต่งบ้าน, textbook, แพทย์ศาสตร์, สุขภาพ, ยา, ความงาม, การศึกษา, สิ่งแวดล้อม, คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยี, อสังหาริมทร้พย์
แคตตาล็อก หนังสือไทย