การบริหารธุรกิจ (3723) รหัสหนังสือ: #22457


ธุรกิจการค้าปลีกหนังสือนี้อยู่ในหมวด.... !


รายละเอียดหนังสือ:

หนังสือ – ธุรกิจการค้าปลีก หมวดหนังสือ – การบริหารธุรกิจ ผู้แต่ง – วารุณี ตันติวงศ์วาณิช, ผศ. บาร์โค้ด – 9789749934968 ISBN – 9789749934968

รายละเอียดหนังสือ

หนังสือ – ธุรกิจการค้าปลีก
หมวดหนังสือ – การบริหารธุรกิจ
ผู้แต่ง – วารุณี ตันติวงศ์วาณิช, ผศ.
บาร์โค้ด – 9789749934968
ISBN – 9789749934968


นิยาย, ละคร, เรื่องสั้น, พ็อกเก็ตบุ๊ค, วรรณกรรม, การตลาด, บริหาร, ทีวี, พุทธศาสนา, ปรัชญา, การเมือง, วิทยาศาสตร์, จิตวิทยา, เศรษฐศาสตร์, วิศวกรรม, เกษตร, ตกแต่งบ้าน, textbook, แพทย์ศาสตร์, สุขภาพ, ยา, ความงาม, การศึกษา, สิ่งแวดล้อม, คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยี, อสังหาริมทร้พย์
แคตตาล็อก หนังสือไทย