การศึกษา (825) รหัสหนังสือ: #10138


นวัตกรรมการศึกษา ชุด การเขียนรายงานผลงานทางวิชาการ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ผู้เรียนและการจัดทำผลงานอาจารย์ 3 ครูชำนาญการ ครูเชี่ยวชาญและครูเชี่ยวชาญพิเศษหนังสือนี้อยู่ในหมวด.... !


รายละเอียดหนังสือ:

หนังสือ – นวัตกรรมการศึกษา ชุด การเขียนรายงานผลงานทางวิชาการ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ผู้เรียนและการจัดทำผลงานอาจารย์ 3 ครูชำนาญการ ครูเชี่ยวชาญและครูเชี่ยวชาญพิเศษ หมวดหนังสือ – การศึกษา ผู้แต่ง – ณิชนันทน์ ประสงค์ บาร์โค้ด – 9789749163641 ISBN – 9789749163641

รายละเอียดหนังสือ

หนังสือ – นวัตกรรมการศึกษา ชุด การเขียนรายงานผลงานทางวิชาการ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ผู้เรียนและการจัดทำผลงานอาจารย์ 3 ครูชำนาญการ ครูเชี่ยวชาญและครูเชี่ยวชาญพิเศษ
หมวดหนังสือ – การศึกษา
ผู้แต่ง – ณิชนันทน์ ประสงค์
บาร์โค้ด – 9789749163641
ISBN – 9789749163641


นิยาย, ละคร, เรื่องสั้น, พ็อกเก็ตบุ๊ค, วรรณกรรม, การตลาด, บริหาร, ทีวี, พุทธศาสนา, ปรัชญา, การเมือง, วิทยาศาสตร์, จิตวิทยา, เศรษฐศาสตร์, วิศวกรรม, เกษตร, ตกแต่งบ้าน, textbook, แพทย์ศาสตร์, สุขภาพ, ยา, ความงาม, การศึกษา, สิ่งแวดล้อม, คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยี, อสังหาริมทร้พย์
แคตตาล็อก หนังสือไทย