การศึกษา (825) รหัสหนังสือ: #10332


คู่มือการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประเภทงานแต่งหนังสือหนังสือนี้อยู่ในหมวด.... !


รายละเอียดหนังสือ:

หนังสือ – คู่มือการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประเภทงานแต่งหนังสือ หมวดหนังสือ – การศึกษา ผู้แต่ง – ถวัลย์ มาศจรัส บาร์โค้ด – 9789748283951 ISBN – 9789748283951

รายละเอียดหนังสือ

หนังสือ – คู่มือการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประเภทงานแต่งหนังสือ
หมวดหนังสือ – การศึกษา
ผู้แต่ง – ถวัลย์ มาศจรัส
บาร์โค้ด – 9789748283951
ISBN – 9789748283951


นิยาย, ละคร, เรื่องสั้น, พ็อกเก็ตบุ๊ค, วรรณกรรม, การตลาด, บริหาร, ทีวี, พุทธศาสนา, ปรัชญา, การเมือง, วิทยาศาสตร์, จิตวิทยา, เศรษฐศาสตร์, วิศวกรรม, เกษตร, ตกแต่งบ้าน, textbook, แพทย์ศาสตร์, สุขภาพ, ยา, ความงาม, การศึกษา, สิ่งแวดล้อม, คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยี, อสังหาริมทร้พย์
แคตตาล็อก หนังสือไทย