สังคม (854) รหัสหนังสือ: #6812


การเขียนเรื่องเล่า…เร้าพลังหนังสือนี้อยู่ในหมวด.... !


รายละเอียดหนังสือ:

หนังสือ – การเขียนเรื่องเล่า…เร้าพลังหมวดหนังสือ – สังคมผู้แต่ง – นวลทิพย์ ชูศรีโฉมบาร์โค้ด – 9789740439646ISBN – 9789740439646รายละเอียด – ปกอ่อน จำนวน 80 หน้า

รายละเอียดหนังสือ

หนังสือ – การเขียนเรื่องเล่า…เร้าพลัง
หมวดหนังสือ – สังคม
ผู้แต่ง – นวลทิพย์ ชูศรีโฉม
บาร์โค้ด – 9789740439646
ISBN – 9789740439646
รายละเอียด – ปกอ่อน จำนวน 80 หน้า


นิยาย, ละคร, เรื่องสั้น, พ็อกเก็ตบุ๊ค, วรรณกรรม, การตลาด, บริหาร, ทีวี, พุทธศาสนา, ปรัชญา, การเมือง, วิทยาศาสตร์, จิตวิทยา, เศรษฐศาสตร์, วิศวกรรม, เกษตร, ตกแต่งบ้าน, textbook, แพทย์ศาสตร์, สุขภาพ, ยา, ความงาม, การศึกษา, สิ่งแวดล้อม, คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยี, อสังหาริมทร้พย์
แคตตาล็อก หนังสือไทย